Tối ưu Backlink
link-do.net

Nâng cấp nền tảng và tối ưu tổng thể website

Giải pháp SEO bền vững bắt đầu từ việc nâng cấp Core Web, tối ưu Core Web Vitals và Web Performance.

Bảng giá "Tối ưu tốc độ" năm 2023

500.000 đ - 500.000.000 đ

Bảng giá Tối ưu Hiệu suất Web năm 2023

Tối ưu Web Performance theo pagespeed.web.dev

Liên hệ tại Fanpage, Fb Messager, Zalo để có giá tốt nhất.

Tối ưu Tổng thể #1

Core - Basic - General
2.300.000 đ

Tối ưu Tổng thể #2

Core - Basic - General - Database
3.900.000 đ

Tối ưu CLS #3

Cumulative Layout Shift
2.100.000 đ - 210.000.000 đ

Tối ưu LCP #4

Largest Contentful Paint
3.500.000 - 350.000.000 đ

Tối ưu SI #5

Speed Index
4.200.000 đ - 420.000.000 đ

Tối ưu TBT #6

Total Blocking Time
4.200.000 đ - 420.000.000 đ

Tối ưu FCP #7

First Contentful Paint
2.100.000 đ - 210.000.000 đ

Tối ưu TTI #8

Time to Interactive
2.100.000 đ - 210.000.000 đ

Kết quả tối ưu làm được là kết quả theo report (báo cáo) của Google,
trừ đi Initial server response time (thời gian phản hồi ban đầu của máy chủ).

Nhận tư vấn từ chuyên gia

Đặt làm qua Fb FanPage

0924.000.900