BacklinkTối ưu
link-do.net

Nâng cấp nền tảng và tối ưu tổng thể website

Giải pháp SEO bền vững bắt đầu từ việc nâng cấp Core Web, tối ưu Core Web Vitals và Web Performance.

Báo giá Tối ưu Hiệu suất Web năm 2024

Khuyến mại: Tặng gói Link-do #1. Get Started trị giá
1 triệu 050 ngàn cho khách hàng mua các gói tối ưu trong tháng 02/2024.

Tối ưu Core Web và Web Performance

Nguyên tắc 1: Vô hiệu các plugin tối ưu và cache.

Nguyên tắc 2: Tối ưu là tối ưu phần mềm,
độc lập với phần cứng (server/hosting).

Các chỉ số, theo đó là Performance Scoring, sẽ gia giảm tùy thuộc
Initial server response time
(thời gian phản hồi ban đầu của máy chủ).

iPhone 5 không thể tối ưu lên iPhone 15,
tên gọi và giá thay đổi tùy theo đẳng cấp và tầm hiểu biết…,
kết quả tùy thuộc thực trạng từng website và ngân sách.

Tối ưu Cơ bản

Basic - General - Core
2.100.000 đ

Tối ưu Tổng thể #1

Core - Basic - General
2.100.000 đ

Tối ưu theo Google PageSpeed

Meta, Font, CSS, JS, Media, HTML
2.100.000 đ

Tối ưu Tổng thể #2

Core - Basic - General - Database
3.500.000 đ

Tối ưu theo Performance Scoring

  • [55-65) điểm - 2,1 triệu;
  • [65-75) điểm - 3,2 triệu;
  • [75-85) điểm - 4,3 triệu;
  • [85-95) điểm: 5,4 triệu - 540 triệu;
  • [95-100] điểm: 6,5 triệu - 650 triệu.

Tối ưu CLS

Cumulative Layout Shift
2.700.000 đ - 270.000.000 đ

Tối ưu LCP

Largest Contentful Paint
2.700.000 đ - 270.000.000 đ

Tối ưu SI

Speed Index
4.200.000 đ - 420.000.000 đ

Tối ưu TBT

Total Blocking Time
4.200.000 đ - 420.000.000 đ

Tối ưu FCP

First Contentful Paint
3.500.000 đ - 350.000.000 đ

Báo giá "Tối ưu tốc độ" năm 2024

700.000 đ - 700.000.000 đ

Nhận tư vấn từ chuyên gia

0378.59.00.99